Szolgáltatások

Szolgáltatásaink kiterjednek földtani és geofizikai munkák tervezésre, terepi kutatásokra, adat- feldolgozásra, értelmezésre és komplett dokumentációk elkészítésére.
A társaság projektszemléletű munkaszervezésben, az aktuális projekt igényeihez illeszkedő méretű és összetételű szakértői csapatokkal dolgozik

Kiemelt módszereink:

- geoelektromos elektromágneses módszerek   alkalmazása

-    gravitációs és földmágneses kutatások

-  távérzékelési adatok (légi és műholdfelvételek,      légigeofizikai adatok) feldolgozása, elemzése

A legfontosabb szolgáltatási területek:  

geotermikus kutatások

ivó- és termálvízkutatás

adatbázis-építés, térinformatika

szénhidrogénkutatás

gáztárolók tervezésének        előkészítése

környezetvédelem

radioaktív hulladékok         tárolójának illetve tervezett         tároló helyeinek kutatása

szilárd nyersanyagok kutatása

vonalas létesítményekkel         (csővezetékekkel,         autópályákkal), kapcsolatos         geofizikai felmérések